X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آنومالی ( Anomaly)

دوشنبه 5 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 05:58 ب.ظ

اندازه زاویه‌ای است که برای تعیین مکان دقیق یک جسم در یک مدار بیضوی تعریف می‌شود وبه سه حالت حقیقی، متوسط و خروج از مرکز بیان می شود.


آنومالی حقیقی  (TRUE ANOMALY) :

زاویه بین نزدیکترین نقطه مداری سیاره به جسم مرکزی یا نقطه Periapsis/Pericentre و موقعیت کنونی مداری سیاره است. این زاویه در جهت حرکت مداری سیاره محاسبه می‌شود.


آنومالی متوسط(Mean anomaly):

 همان آنومالی حقیقی است، اگر مدار سیاره دایروی فرض شود و سیاره نیز با یک سرعت ثابت فرضی حرکت کند. آنومالی متوسط با نشان M  برحسب درجه بیان     می شود.نسبت M/360  برابر است با نسبت زمان سپری شده از لحظه آخرین عبور از نقطه حضیض مدار  به طول دوره مداری. مقدار آنومالی متوسط در نزدیکترین نقطه مداری یا حضیض (Periapsis) صفر درجه و در دورترین نقطه مداری یا اوج ( Apoapsis) مساوی با180 درجه است. آنومالی متوسط در هر لحظه از زمان یکی از پارامترهای مداری مهم به حساب می‌آید. آنومالی متوسط معمولاً با حرف M و با فرمول زیر نشان داده می‌شود:


 

در این فرمول n حرکت میانگین، a طول مدار نیم قطر بزرگ، * Mو m جرم‌های در حال چرخش و G ثابت گرانش می‌باشند.


آنومالی خروج از مرکز (ECCENTRIC ANOMALY) :

درارتباط با هر دو آنومالی قبلی می باشد هنگامی که با معادلات کپلر سرو کار داشته باشیم.


ماه آنومالی( Anomalistic Month):

ماه مانند تمام اجرام سماوی دارای مداری بیضی شکل بوده و دارای نقطه حضیض و اوج می باشد. فاصله زمانی دو عبور متوالی ماه از نقطه حضیض مداری نسبت به  زمین ماه آنومالی نامیده می شود. طول یک ماه آنومالی تقریباً 554551/27 روز متوسط خورشیدی (برابر با 27 روز و13 ساعت و18 دقیقه و33.2 ثانیه)می‌باشد.مدار ماه در فضا(امتداد قطر بزرگ مدار ماه)  ثابت نیست بلکه می توان آنرا بصورت یک بیضی چرخان تصور کرد که چرخش آن ناشی از اثرات گرانشی خورشید است.بر اثر اختلالات گرانشی، نقطه حضیض ماه حول مدار می چرخد و دوره چرخش نیز8.85 سال است.در نتیجه همین چرخش طول ماه آنومالی 5.5 ساعت بلند تر از ماه نجومی است.یعنی ماه باید بدلیل جابجایی و پیشروی نقطه حضیض زمان بیشتری را طی بکند که به آن برسد.

اندازه ظاهری ماه با این مدت زمان ارتباط مستقیمی دارد بنابراین از این فاصله زمانی در پیش بینی گرفتگی ها استفاده می شود.


حضیض و اوج:

نقطه ای  درمدار بیضوی یک جسم که با جسم مرکزی کمترین فاصله دارد.

 نقطه ای که دارای بیشترین فاصله می باشد هم نقطه اوج  Apoapsis/apocentre/apapsis‏ نامیده می شود.